Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2015

icantbeperfect
16:32
5285 3846
icantbeperfect
16:32
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
icantbeperfect
16:32
im bardziej chcesz, tym mniej dostajesz.
— Żulczyk
icantbeperfect
16:32
icantbeperfect
16:32
3417 7828
icantbeperfect
16:31
0765 acc4
icantbeperfect
16:31
8254 df69 500
icantbeperfect
16:31
0981 b14e
Reposted frommrautyna mrautyna viacloseyoureyes closeyoureyes
icantbeperfect
16:31
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
icantbeperfect
16:30
6820 08e7
icantbeperfect
16:26
Emocjonalni ludzie cierpią przez byle co i byle kogo
— myshirt
Reposted frommyshirt myshirt viakatalama katalama
icantbeperfect
16:26
Miałeś tak kiedyś, że czułeś się jak gówno i totalnie nic nie mogłeś z tym zrobić?
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama
16:25
Reposted frommessedup messedup viacloseyoureyes closeyoureyes
icantbeperfect
16:25
potrzebuję żebyś mnie potrzebował
icantbeperfect
16:25
icantbeperfect
16:24
7803 deb2
icantbeperfect
16:23
Jesteśmy sterowani lękiem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viaszalony-virus szalony-virus
icantbeperfect
16:23
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— F. Nietzsche
Reposted fromvaporous vaporous viaszalony-virus szalony-virus
icantbeperfect
16:23
Znajdź mnie szybko. Zanim znajdzie mnie kto inny.
— haruki murakami
icantbeperfect
16:23
6564 2364
Reposted fromImmaculate Immaculate viaszalony-virus szalony-virus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...